wasaty:

//blabler.pl/s/im-17990400 Ty to umiesz namówić...
2009/10/18 21:07:43, 0