michio:

//blabler.pl/s/im-200776065 a nacjonalizacja to racjonalizacja nacji #zsrr
2010/11/04 00:34:00, 0