wasaty:

//blabler.pl/s/im-20951585 Oczywiście. Uspokoił się natychmiast, jak wziąłem do ręki aparat, więc musiałem go zachęcić w celu zilustrowania.
2009/11/17 11:49:44, 0