wasaty:

//blabler.pl/s/im-29419859 Kupuje się? :->
2009/12/27 20:29:06, 0