piotrpotera:

"Część Polaków zrozumiała, że #podatki to nie kara ani haracz. Podatki to wspólne dobro i jeśli ktoś nie płaci, to nas okrada" #mysliniedokonczone (#polityka)
2011/02/05 14:49:58, 0