attraktiv:

//blabler.pl/s/im-362438079 preziowi dali plastikową atrapę. Takie rzeczy tylko w Rosji :) Aha: fona z ruską nawigacją będą robić 2 lata (a wczoraj nie zaczeli).
2011/02/28 08:44:28, 0