kocimokiem:

//blabler.pl/s/im-362497065 to do #zprodukcji?
2011/02/28 10:12:25, 0