wasaty:

//blabler.pl/s/im-36611259 Jak to dobrze, że swoje szkolenia mam już od dawna gotowe...
2010/01/23 08:48:52, 0