wasaty:

Interesująca dyskusja o definicji chwili zaistnienia produktu.
2010/01/27 12:25:51, 0