klara:

Przydałby mi się taki mój prywatny przewodniczący Sekuła, który by mnie przywoływał do rzeczy. #wstydliwewyznania pewnie
2010/02/05 07:37:24, 0