moonatyczka:

//blabler.pl/s/im-44226982 #wstydliwewyznania
2010/02/15 20:15:55, 0