auditlog:

#blip.owanie nowoczesne - www (wysyłanie) + m.blip (czytanie) + sekretarka (sprawdzanie prv) - #lol
2008/11/07 09:06:21, 0