wasaty:

//blabler.pl/s/im-46846006 Wydał ktoś inny, ale owszem, bardzo baenowe w treści. Dużo strzelania i dzielni amery^Hkosmiczni Marines.
2010/02/22 13:34:02, 0