auditlog:

no to czas się ewakuować do #praca (jedynej soboty pracującej w roku) - w #korpo czeka już pycha #kawa:)
2008/12/20 08:07:02, 0