maluminse:

Promil ogladalnosci a naszych i tak zabili Niemcy. #Katyn
2010/04/03 20:43:44, 0