auditlog:

#korpo - koledzy z boxu już szprechają do siebie - #weekend'owa głupawka!:)
2009/01/16 16:34:24, 0