poly:

Po przeprowadzce w #korpo mały mess
2009/01/26 09:37:50, 0