wasaty:

//blabler.pl/s/im-66714799 Niedziela jest, poleż sobie.
2010/04/18 13:49:32, 0