kanusia:

#śniłomisię, że z TŻ-em i ^utek.iem zwiedzaliśmy nocą katedry pełne ludzi w maskach,zwariowany facet przepowiadał nam przyszłość oraz gadałam ze szklanym pawiem
2011/08/24 14:23:55, 0