steev:

//blabler.pl/s/im-683102227 W pierwszej sekundzie zacząłem się zastanawiać, czego jednostkami są killmenaowy...
2011/08/29 08:20:17, 0