wasaty:

//blabler.pl/s/im-69472590 Au. Wyrazy.
2010/04/24 11:45:18, 0