wasaty:

//blabler.pl/s/im-70202983 No patrz pani, a mnie coś łamie w Wordzie.
2010/04/26 11:53:02, 0