gammon82:

//blabler.pl/s/im-717140031 i czy lecz?
2011/09/20 13:36:08, 0