gammon82:

//blabler.pl/s/im-717127627 przypominam, centrum to PCK (i polski, i czerwony, i krzyż)
2011/09/20 13:37:15, 0