gammon82:

//blabler.pl/s/im-717169823 "chodź, napij się" #Niziurski
2011/09/20 13:55:15, 0