attraktiv:

#blip źle obsługuje czasy blipnięć gdy korzysta się z niego z innej strefy czasowej ^reuptake
2011/11/21 20:47:10, 0