drozdo:

//blabler.pl/s/im-930918931 osom! też #chceto
2012/02/01 18:18:33 przez www, 0