wasaty:

//blabler.pl/s/im-95831107 Pośladkami przymarzła?
2010/06/14 10:48:13, 0