attraktiv:

#bry 2$ za możliwość rzutu tortem w studenta, 5$ - w profesora #usa
2012/02/24 16:53:09, 0