gammon82:

dobrej nocy, drogie dzieci i kochana młodzieży, idę odsypiać wczorajszą bezsenność, #exitus
2013/09/30 22:47:27 przez www, 0