gammon82:

[^radkowiecki] prawda?
2013/10/29 14:39:09 przez www, 0