worm:

[^gammon82] ale w przestrzeni kartezjańskiej mam się określić?
2014/01/30 22:31:51 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gammon82],