gliniany:

[^porzeczek] DZIE TY JE WTYKOSZ?!
2014/09/16 11:30:28 z 'London' przez www, 1 , 2

Lubią to: ^shenn,
Reakcje: [^kapraweoko], [^eknuf],