gammon82:

[^gammon82] dramatyzuję, zwyczajnie łzawię
2014/12/07 22:31:24 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^janekr], [^dzierzba],