scarbossa:

[^scarbossa] rozsądek nakazuje olać
2014/11/27 23:37:40 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^scarbossa], [^ciotkasamozlo],