gammon82:

[^perdo] w czeluści?
2014/11/30 21:06:38 przez www, 0 , 2

Reakcje: [^gammon82], [^janekr],