michio:
   //blabler.pl/s/im-693913431 ale takie przykre, jechanie dosłownością słów #płaczę
2011/09/05 09:52:36, 0
   Strona 1   
Archiwa