merigold:

[<usunięty>] szczotkę do mózgu poproszę!
2020/07/23 14:24:57 przez www, 0