rmikke:

[^frodo88] [^perdo] O, +1
2019/08/14 13:30:08 przez www, 0