gliniany:

[^porzeczek] #parsk #Przprszm
2019/08/31 20:05:21 z 'London' przez www, 0