gammon82:

#exitus
2019/10/09 17:45:06 przez www, 0