perdo:

[^perdo] [www.facebook.com] #pokakota
2020/03/25 13:01:17 przez www, 1

Lubią to: ^kociaciocia,