gliniany:

[www.instagram.com] oglądam to fafnasty raz dziś i wciąż bawi #covidhehe (^ister, pacz)
2020/03/25 23:04:40 z 'London' przez www, 0