worm:

[^finka] wewnątrz, w robalu, przprszm.
2014/12/31 22:24:56 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^gammon82],