gammon82:

[<usunięty>] potwierdzam, zaobserwowano intensywne życie intelektualne i emocjonalne
2015/12/31 17:04:59 przez www, 0