gammon82:

[<usunięty>] każdego dopada wcześniej czy później
2016/06/29 05:05:58 przez www, 0