gammon82:

[^kerri] może należy się nawódniać?
2016/06/29 13:20:16 przez www, 0 , 1

Reakcje: [^kerri],