gammon82:

[<usunięty>] "Zabrania się rzucania skorupek od jaj i pomarajców oraz skórek od bananów. Kogo się ułapi tego się pociongnie. [pieczątka, podpis]"
2016/06/30 07:27:31 przez www, 0