janekr:

[<usunięty>] XML? Przecież to plik tekstowy. Pisze się parser w c++ dowolną metodą i dekoduje. BTDT.
2017/03/30 20:44:23 przez www, 0