przecinek92:

[^gliniany] #szloch
2017/04/17 18:49:24 przez m.blabler, 0